Sinds enige tijd mag er weer gesport worden, iets waar wij als club natuurlijk ontzettend blij mee zijn. Maar het virus is nog steeds onder ons, daarom is het noodzakelijk dat zowel de cursisten als instructeurs zich aan de volgende regels houden.

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt, blijf thuis!
 • Indien u in aanraking bent gekomen met iemand die bovenstaande klachten heeft, dan blijft u ook thuis.
 • Hoesten en niezen doet u in uw ellebogen.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Het is tijdelijk niet mogelijk om extra toeschouwers mee te nemen het veld op. Mits hiervoor in overleg toestemming voor is gegeven.
 • De kantine is geopend voor toiletgebruik, deze dient daarna schoon achter gelaten te worden.
 • Iedereen heeft eigen trainingsmaterialen mee en onderling wordt er niks uitgewisseld.
 • De instructeurs geven de aanwijzingen voor het neerzetten en opruimen van trainingsmaterialen.
 • U dient te wachten bij het terras of op de parkeerplaats tot u het veld op mag, let hierbij op dat cursisten die het veld verlaten voldoende de ruimte krijgen.
 • Bij aankomst vragen wij u om uw handen te desinfecteren.