Een zeer praktische cursus gericht op zowel de jonge als oudere hond(en). De inhoud van deze cursus is gericht op de dagelijkse activiteiten met uw hond. Zo wordt er onder andere aandacht besteed aan het vervoeren van uw hond in de auto en hoe u veilig uw hond in en uit de auto krijgt, het nabootsen van een restaurantbezoek, wandelen langs openbare wegen. Tevens komt het onderwerp verzorging en de behandeling van uw hond bij de dierenarts terug in deze lessen.
Naast bovenstaand genoemde onderdelen, komen ook de standaard onderdelen als: zit, af, sta, voorkomen, het blijven en uiteraard het spelen ook terug in de cursus.

Voor deze cursus geldt dat u ten alle tijden kunt instromen, de instructeurs kijken per koppel hoe ver zij zijn en zullen hier ook rekening mee houden tijdens de oefeningen.

Wanneer u de cursus heeft afgerond en u wilt graag verder met uw hond, dan kunt u doorstromen naar de basis- of beginnerscursus van het reguliere aanbod.