Voordat u kunt deelnemen aan één of meerdere cursussen bij onze club, dient u lid te worden van KC Hardenberg. Voor al onze tarieven verwijzen wij u door naar de pagina ‘tarieven’.

U kunt u inschrijven via onderstaand inschrijfformulier, deze dient u per post te versturen.
Inschrijfformulier leden

Daarnaast kunt u zich online aanmelden door gebruik te maken van het online inschrijfformulier.

U kunt uzelf ook inschrijven op de inschrijfavond die wordt gehouden in Zaal Mulder aan de Gramsbergerweg 68 te Hardenberg. Op deze avond wordt er ook informatie verstrekt over de cursus gehoorzaamheid, en u kunt informatie opvragen over de andere cursussen en uiteraard kunt u zich via deze avond aanmelden. De exacte datum van de informatie avond zal bekend worden gemaakt via onze site en onze Facebook pagina.

De contributie (en het cursusgeld) wordt geïncasseerd d.m.v. een doorlopende machtiging.
Enkele regels omtrent de doorlopende machtiging:

  • De penningmeester is de enige die toegang heeft tot de machtigen/rekeningnummers.
  • Uw machtiging kan alleen gebruikt worden ter incasso van het éénmalige inschrijfgeld, de jaarlijkse contributie en het cursusgeld voor de cursussen waaraan u deelneemt.
  • Uw machtiging zal na opzegging bewaard worden tot en met de kascontrole, daarna zal de machtiging vernietigd worden.
  • Bij wijzigingen in de contributie wordt eerst de toestemming van de leden gevraagd op de Algemene Leden Vergadering. Daarnaast worden wijzigingen vermeld op de site.
  • Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de afschrijving dan hebt u het recht om het afgeschreven bedrag, binnen 56 dagen, door uw bank of giro terug te laten storten. Dit onder opgave van een reden.

 

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Dit kan alléén schriftelijk en voor 1 december bij de ledenadministratie:
KC Hardenberg e.o
Postbus 12
7770 AA, Hardenberg
ledenadministratie@kchardenberg.nl