Voordat u kunt deelnemen aan één of meerdere cursussen bij onze club, dient u lid te worden van KC Hardenberg. Voor al onze tarieven verwijzen wij u door naar de pagina ’tarieven’.

U kunt zich online aanmelden door gebruik te maken van het online inschrijfformulier.

Daarnaast kunt u inschrijven via onderstaand inschrijfformulier, deze dient u per post te versturen.
Inschrijfformulier leden

De contributie wordt geïncasseerd d.m.v. een doorlopende machtiging.
Let op: de lessen worden apart betaald tijdens de cursus. Dit staat los van het lidmaatschap.

Enkele regels omtrent de doorlopende machtiging:

  • De penningmeester is de enige die toegang heeft tot de machtigen/rekeningnummers.
  • Uw machtiging kan alleen gebruikt worden ter incasso van het éénmalige inschrijfgeld, de jaarlijkse contributie en het cursusgeld voor de cursussen waaraan u deelneemt.
  • Uw machtiging zal na opzegging bewaard worden tot en met de kascontrole, daarna zal de machtiging vernietigd worden.
  • Bij wijzigingen in de contributie wordt eerst de toestemming van de leden gevraagd op de Algemene Leden Vergadering. Daarnaast worden wijzigingen vermeld op de site.
  • Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de afschrijving dan hebt u het recht om het afgeschreven bedrag, binnen 56 dagen, door uw bank of giro terug te laten storten. Dit onder opgave van een reden.

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Stuur dan een mail naar [email protected] kchardenberg.nl
Opzeggingen dient voor 1 december schriftelijk te worden ingediend (email of brief).