Gehoorzaamheid/Puppy:
Mevr. W. Zandvoort
contact

VZH:
Mevr. A. Oosterveen
contact

Behendigheid:
Mw. M. van Harten
contact

Flyball:
Mevr. H. Zwinselman
0529 – 456101
contact

Kind-hond cursus:
Mevr. I. Waterink
contact